Nola & Ixe

Op dit moment heeft zich voor al onze pups geboren op 5 mei een belangstellende gemeld. Afhankelijk van nadere kennismaking op termijn zullen dit wel of geen pupkopers worden. Mocht er een pup beschikbaar zijn komt dit weer op de website en facebook te staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.